Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Skuša u aromatičnom ulju od ruzmarina

Recept

Sastojci:

* 800 g sku­še
* 1 ša­ka igli­ca sve­žeg ru­zma­ri­na
* po­la šar­ga­re­pe
* 1 šta­pić ce­le­ra (ili 1 ko­ren ce­le­ra sred­nje ve­li­či­ne)
* po­la gla­vi­ce cr­nog lu­ka
* po­la li­mu­na
* ma­sli­no­vo ulje
* 4 kri­ške hle­ba
Priprema:

Sta­vi­te do­sta po­so­lje­ne vo­de da pro­vri s krup­no sec­ka­nim ce­le­rom, lu­kom i šar­ga­re­pom. Sma­nji­te va­tru, uba­ci­te ri­bu i ku­vaj­te je 15 mi­nu­ta. Oce­di­te je i oči­sti­te od gla­ve, ko­že i ko­sti­ju.

Sos: pa­kuj­te ru­zma­rin u ko­ma­dić ga­ze i ta­ko ga pro­ku­vaj­te u klju­ča­loj vo­di 3 mi­nu­ta. Oce­di­te ga, pa ga iz­blen­di­raj­te sa so­kom li­mu­na, 1,5 dl ulja, 2 ka­ši­ke vo­de i s pr­sto­hva­tom so­li i bi­be­ra da do­bi­je­te kre­ma­sti sos.

U rer­ni pre­pe­ci­te kri­ške hle­ba. Sku­šu pre­lij­te pri­pre­mlje­nim so­som, ras­po­re­di­te je na hleb i po­slu­ži­te.Social Share