Forumi » Seminari, stručno obrazovanje

Seminari sa kotizacijom

    • Moderator
    • 139 postova
    01. октобар 2018. 11.55.26 CEST

    „Realizacija nabavki iz člana 39. stav 2. i javne nabavke male vrednosti

    Vreme i mesto održavanja:

    8. oktobar 2018. godine, od 10 do 14.30h

    Hotel "Palace",

    Topličin venac br. 23, Beograd

    Postupak Javne nabavke male vrednosti je najčešće sprovođen postupak javne nabavke kod naručioca, dok su nabavke čija procenjena vrednost nije veća od 500.000 dinara (član 39. stav 2.) nabavke kod kojih naručioci imaju najviše dilema i prilikom planiranja, ali i prilikom njihove realizacije. Razlog za to je nedostatak jasne procedure propisane zakonom. Ova radionica kroz praktičan rad sa učesnicima donosi jasnu i jednostavnu proceduru za realizaciju ovih nabavki, kao i uputstva za ispravno izveštavanje o ovim nabavkama i dokumentaciji koja je neophodna u oba procesa.

    Svi učesnici dobijaju CD sa modelima akata za realizaciju postupka JNMV i nabavki čija procenjena vrednost nije veća od 500.000 dinara.

    Poslednji segment radionice predviđen je za pitanja i odgovore i dodelu sertifikata.

    Slanjem prijave na e-mail: prijava@seminarisrbije.rs

    Na fax: 011/409 48 81
    Putem on-line prijave na adresi: www.seminarisrbije.rs

    • Moderator
    • 139 postova
    01. октобар 2018. 11.56.28 CEST

    „Rad u aplikativnom softveru za planiranje  i kvartalno izveštavanje o javnim nabavkama

     

    Vreme i mesto održavanja:

    9. oktobar 2018. godine, od 10 do 15h

    Računarski centar Informatika AD,

    Jevrejska br. 32, Beograd

    Praktičnu obuku za rad u aplikativnom softveru za planiranje i kvartalno izveštavanje organizujemo iz dva razloga:

    Prvi razlog je to što je većina naručilaca završila proces planiranja i potrebno je plan uneti u softver i objaviti na Portalu javnih nabavki. A drugi razlog je što se bliži rok za podnošenje izveštaja za III kvartal 2018. godine -10. oktobar.

    Obuka za rad je praktična i obuhvata celokupan rad u softveru. Svim učesnicima je obezbeđen računar za samostalan rad u softveru.

    Sa učesnicima se obrađuju sledeće oblasti:

    • Osnovne postavke i smernice za jednostavan i nesmetan rad u softveru;
    • Unos podataka i izrada plana javnih nabavki u softveru;
    • Izmene plana javnih nabavki tokom godine, kao i izmene usled tehničke greške;
    • Izrada kvartalnih izveštaja – izrada četiri kvartalna izveštaja sa svim obrascima izveštaja;
    • Tretman nabavki na koje se zakon ne primenjuje u softveru.

    Rad je u maloj grupi i svi učesnici će dobiti pripremljen primer plana javnih nabavki i primer za izradu kvartalnih izveštaja kroz koji će samostalno proći na računaru uz podršku predavača.

                Svi učesnici koji se prijave do 1. oktobra za radionice dobijaju  NA POKLON elektronski priručnik "Nabavke iz člana 39. stav 2. ZJN".

    Svi učesnici dobijaju sertifikat.

    Slanjem prijave na e-mail: prijava@seminarisrbije.rs

    Na fax: 011/409 48 81
    Putem on-line prijave na adresi: www.seminarisrbije.rs


    Poslednja izmena: 01. октобар 2018. 12.01.12 CEST"
    • Moderator
    • 139 postova
    02. октобар 2018. 09.10.14 CEST
    Specijalizovana kuća za javne nabavke
    MILVECO CONSULTING
    organizuje jesenje savetovanje
    JAVNE NABAVKE U PRAKSI I NACRT NOVOG ZAKONA
    10-12 oktobar 2018. godine
    VRNJAČKA BANJA - HOTEL SOLARIS RESORT
    Drage kolege,

    Ove nedelje se očekuje da Vlada Srbije usvoji Predlog  zakona o javnim nabavkama. Na našem savetovanju u Vrnjačkoj Banji koje se održava u novom i modernom hotelu "Solaris Resort", naši predavači govoriće o problematici javnih nabavki u praksi ali i upoznati učesnike sa najvažnijim novinama u novom Zakonu.
    Saznajte kako će se novi Zakon odraziti na vaš praktičan rad, a sve dileme koje svakodnevno imate u praksi razrešite kroz diskusiju sa iskusnim stručnjacima iz prakse i nadležnih institucija.
    Savetovanje je namenjeno: direktorima i drugim odgovornim licima u preduzećima i ustanovama, rukovodiocima službi za javne nabavke i  službenicima za javne nabavke, rukovodiocima i zaposlenima u pravnim službama, službama za finansije i računovodstvo, internu reviziju  i licima odgovornim za finansijsko upravljanje i kontrolu.  Savetovanje je osim za naručioce  koncipirano i  za ponuđače a teme prilagođeno  njihovim potrebama, ali i svakom zainteresovanom licu koje želi da na interesantan i zanimljiv način stekne znanje  o javnim nabavkama.
     
    MESTO ODRŽAVANJA
    Savetovanje će se održati u  hotelu „Solaris resort“ 4*,  jednom od najlepših hotela u Vrnjačkoj Banji. Moderno opremljen hotel smešten u blizini banjske promenade pruža nezaboravan boravak i idealne uslove za odmor i opuštanje ali i različite edukativne programe i savetovanja. www.solarisresort.com
    style="text-decoration: underline;">PREDAVAČI
    Svi predavači MILVECO Consulting-a su iskusni, dugogodišnji, licencirani predavači za javne nabavke.
    MLADEN ALEMPIJEVIĆ, Uprava za javne nabavke, Portal javnih nabavki, planiranje i kvartalno izveštavanje, sertifikovani predavač za javne nabavke po Rešenju Ministarstva finansija, br. 153-03-00135/2019-27
    VESNA MILUTINOVIĆ, stručni konsultant i sudski veštak za javne nabavke, sertifikovani predavač za javne nabavke  po Rešenju Ministarstva finansija, br. 153-03-00002/2013-27
    DRAGANA STANKOVIĆ NIKOLIĆ, Državna  revizorska institucija, sertifikovani predavač za javne nabavke  po Rešenju Ministarstva finansija, br. 153-03-00070/2019-27
    TERMIN ODRŽAVANJA
    Savetovanje će se održati od 10 do 12. oktobra  2018. godine
    10. oktobar, sreda,  dolazak učesnika, smeštaj i večera
    11. oktobar, četvrtak, doručak, prijavljivanje učesnika i podela materijala, predavanje i diskusija  od 9.30 do 15.00 časova, ručak, slobodno vreme i  zajedničko druženje uz svečanu večeru i prigodan muzički program
    12. oktobar, petak,  predavanje i diskusija  od 9.30 do 13.30, ručak i podela sertifikata
    Organizator će prijavljenim učesnicima blagovremeno dostaviti detaljan program.
    TEMATSKE CELINE SAVETOVANJA
    Izmene koje donosi Novi Zakon o javnim nabavkama i praksa javnih nabavki:
    • Novi pojmovi i terminološke novine, Pragovi do kojih se Zakon ne primenjuje, Javna nabavka male vrednosti i javna nabavka velike vrednosti, Obaveza podele nabavke po partijama, Izuzeci od primene zakona
    • Centralizovane javne nabavke i povremene zajedničke nabavke
    • Planiranje nabavki za 2019. godinu, Objavljivanje oglasa, Portal, Profil naručioca
    • Izbor učesnika – osnovi za isključenje
    • Kriterijumi za izbor privrednog subjekta – ekonomski najpovoljnija ponuda
    • Okvirni sporazum u praksi, primer
    • Zaštita prava ponuđača
    • Greške naručioca uočene prilikom kontrole DRI (primeri iz prakse)
    KOTIZACIJA
    Kotizacija  iznosi 13.900,00 din.  Nismo obveznici PDV-a. Kotizaciju uplatiti na tekući račun organizatora  koji će biti naznačen na profakturi, koja će biti dostavljena nakon prijave učesnika. Svaka firma koja prijavi više od dva učesnika stiče pravo na popust od 10% na ukupan iznos.
    U okviru kotizacije organizator obezbeđuje učesnicima:
    1. Predavanje od strane renomiranih predavača
    2. Osveženje u pauzi
    3. Ukoričenu štampanu  prezentaciju predavača
    4. Sertifikat o učešću na savetovanju
    • Moderator
    • 139 postova
    03. октобар 2018. 12.08.31 CEST

    Novi međunarodni standard finansijskog izveštavanja MSFI 16, stupa na snagu 
    1. januara 2019. godine i donosi značajne promene kod korisnika lizinga!

     

    Za razliku od starog standarda (MRS 17), novi standard MSFI 16 donosi novine u smislu priznavanja imovine i obaveza u bilansu stanja, uključujući i dosadašnje ugovore koji su bili klasifikovani kao operativni lizing i vanbilansna stavka

    Osim toga, uvodi se jedinstveni model računovodstvenog obuhvatanja svih ugovora o lizingu, dok će se najveći uticaj promenaodraziti na bilans stanja i uspeha i to u sledećem: 

    - kompanije će imati veću priznatu ukupnu imovinu (što može nepovoljno da utiče na racio obrta imovine), ali biće i više zadužene („pogoršanje“ racia zaduženosti), 
    - kompanije će imati veći iznos troška u prvim godinama lizinga iako je ugovoreno konstantno plaćanje tokom perioda, pa se kao rezultat može očekivati niža neto profitabilnost u istom periodu.

    Kako biste se blagovremeno pripremili i upoznali sa obavezama novog međunarodnog standarda, 
    za Vas smo pripremili jedinstveni interaktivni seminar iz oblasti finansijskog izveštavanja

    Predavač: 

    Radovan Todorović 
    Menadžer finansija i izveštavanja u kompaniji Knjaz Miloš AD, 
    član britanskog udruženja ovlašćenih računovođa (ACCA), 
    do 2015. godine licencirani ovlašćeni revizor u kompaniji Ernst&Young 

    Seminar će biti održan u hotelu Heritage ****, Mije Kovačevića 7, Beograd 
    25.10.2018, od 10 do 14 h

     

    Ovaj seminar Vam omogućava:

    • Sticanje neophodnih znanja o novom standardu MSFI 16
    • Razumevanje specifičnosti novog pristupa lizingu i ključne razlike u odnosu na dosadašnju praksu
    • Dodatna pojašnjenja svih izmena koje mogu nepovoljno uticati na finansijske izveštaje
    • Odgovore na Vaše nedoumice, nejasnoće i specifične probleme neposredno od vrsnog stručnjaka

    Cena seminara bez priručnika: 15.600,00 RSD + PDV 
    Cena seminara sa zbirkom: 26.310,00 RSD + PDV (10% popusta na „Zbirku obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje”)
    *Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara! 

    Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara i posluženje. 
    Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen.

    • Moderator
    • 139 postova
    18. октобар 2018. 14.37.13 CEST

    Obaveštavamo vas da će Public Aktiv organizovati obuku za polaganje ispita za službenika za javne nabavke u periodu 13. - 15. novembar 2018. godine, u prostorijama Public Aktiva, u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 193c, u vremenu od 9h do 16h.

    Public Aktiv ujedno poziva sve zainteresovane da iskoriste priliku i da polažu ispit za službenika za javne nabavke po odredbama važećeg Zakona o javnim nabavkama, budući da će uskoro biti usvojen novi Zakon o javnim nabavkama. Shodno tome, Public Aktiv će organizovati obuke za službenika za javne nabavke u predstojećem periodu. Ukoliko ste zainteresovani za obuku u decembru, možete se odmah prijaviti na e-mail adresu: office@publicaktiv.com, a Public Aktiv će vas blagovremeno obavestiti o konkretnim terminima obuke.

    Obuku ćemo sprovoditi sa malom grupom polaznika (maksimalno 6), kako bi se polaznici na najbolji način pripremili za polaganje ispita i dalji praktičan rad u oblasti javnih nabavki. Polaznici će moći u konstantnoj komunikaciji sa predavačima da razjasne sve dileme koje imaju oko javnih nabavki.

    Obuku će sprovoditi stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom: Daliborka Srećkov, donedavno predstavnik i rukovodilac u Upravi za javne nabavke, sada pridruženi član Public Aktiv-a Milica Maletić, konsultant za javne nabavke i dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava.

    Public Aktiv je odlučio da obuku sa dva produži na tri dana, kako bi polaznicima omogućio dovoljno vremena za sagledavanje svih oblasti iz Zakona o javnim nabavkama i pratećih podzakonskih akata.  

    Public Aktiv je organizacija koja ima saglasnost Ministarstva finansija (br. 153-03-00094/2010-27 od 16.11.2010. godine) za organizovanje priprema za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

    Pored predstavnika naručilaca, obuku mogu pohađati i predstavnici ponuđača, kao i sva druga zainteresovana lica.

    Prijavite se, broj mesta na obuci je ograničen na 6 polaznika.

    U prilogu se nalaze:

            
    -
     Pozivno pismo
            - 
    Program rada
            - Prijava za učešće.

    Za detaljnije informacije i prijavljivanje kontakt osoba:

    Marina Božović

    Tel/Fax: +381 11 2418-652+381 11 2412-097

    Mob: +381 65 649 25 34

    • Moderator
    • 139 postova
    31. октобар 2018. 11.35.27 CET

    USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

    BEOGRAD, 2. novembar 2018.
    Edukativni centar IPC-a, Novi Beograd, Bul. M. Pupina 10/v (YBC) - II sprat - 220

    Predavači:

    • dr Natalija Borović - urednik - konsultant IPC-a
    • Života Antić - vrhovni državni revizor u penziji
    CENA TRENINGA Za PRETPLATNIKE na specijalizovana godišnja izdanja IPC-a za 2018. godinu (elektronski paketi: IPC.FiP ili IPC.RaP ili časopisi RevizorBudžet ili Pravnik) 8.500,00 din. + PDV po učesniku PUNA CENA treninga za ostale učesnike 12.500,00 din. + PDV po učesniku U cenu su uključeni: izvođenje treninga, stručni materijal za trening, ručak i kafe pauza.
    Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1027
    • Moderator
    • 139 postova
    09. јануар 2019. 10.14.31 CET
    Specijalizovana kuća za javne nabavke
    MILVECO CONSULTING
    organizuje u novom terminu
    OBUKU ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE
    21. i 22. januar 2019. godine
    Hotel PALACE, Topličin venac 23, Beograd

    Poštovane kolege,

    S obzirom da će, kao što ste upoznati,  uskoro biti usvojen novi Zakon o javnim nabavkama, iskoristite priliku da po odredbama važećg Zakona položite ispit i steknete sertifikat stručnog lica za poslove javnih nabavki. Kao kuća sa najvećim brojem održanih obuka i zadovoljnih učesnika, pozivamo Vas da  se u našem novom terminu za obuku,  u najlepšem delu Beograda i  prijatnom ambijentu hotela Palas,  na zanimljiv način u potpunosti pripremite za polaganje ispita  ali i dobijete korisne savete i smernice za svakodnevni rad od sudskog veštaka i iskusnog stručnjaka za javne nabavke i tendere.

    Obuka je namenjena zaposlenima kod  naručilaca  i ponuđača,  ali i svakom zainteresovanom licu koje želi da stekne ili unapredi svoje znanje iz oblasti javnih nabavki ili se prijavi za polaganje ispita za sticanje sertifikata službenika za javne nabavke.

    TERMIN ODRŽAVANJA OBUKE:
    21. i 22. januar 2019. godine (ponedeljak i utorak od 10,00 -16,00 časova)
    Obuka se sprovodi u malim grupama, rad je mentorski, interaktivan i obuhvata  sve oblasti koje su relevantne za polaganje ispita u skladu sa Pravilnikom,  primere iz prakse, diskusiju i proveru znanja na kraju oba dana kroz test sa pitanjima.
    PREDAVAČ:
    Obuku realizuje VESNA MILUTINOVIĆ, iskusni praktičar i sudski veštak za javne nabavke, sertifikovani predavač po Rešenju Ministarstva finansija, br. 153-03-00002/2013-27 ovlašćen za sprovođenje obuka za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke.
    MESTO ODRŽAVANJA OBUKE:
    Hotel PALACE, Topličin venac br. 23, Beograd. - www.palacehotel.co.rs
    KOTIZACIJA:
    Kotizacija  iznosi  17.500,00 din.  Nismo obveznici PDV-a. Kotizaciju uplatiti na tekući račun organizatora, koji će biti naznačen na fakturi koja će biti dostavljena nakon prijave učesnika. Svaka firma koja prijavi više od dva učesnika stiče pravo na popust od 10% na ukupan iznos.
    U okviru kotizacije organizator obezbeđuje učesnicima:
    1. Osveženje u pauzama
    2. Ručak oba dana – bogat švedski sto u restoranu hotela Palas
    3. Ukoričenu štampanu  prezentaciju predavača
    4. Sertifikat o završenoj Obuci
    5. Dva testa sa preko 120 pitanja – provera znanja
    6. Besplatne telefonske konsultacije u roku od 3 meseca od Obuke
     
    KONTAKT ORGANIZATORA:
    Prijavljivanje na telefone organizatora, e-mail ili preko linka na dnu poziva “PRIJAVA ZA OBUKU”.
    e-mail:  tenderi@milveco.comsavetovanja.milveco@gmail.com
    Tel/fax: 011/244-0504; 014/ 237-589;   Mob.tel.: 063/531-581
    • Moderator
    • 139 postova
    09. јануар 2019. 10.44.20 CET

    КОПАОНИК '19.

    ОД 21. ДО 24. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ
    • ТЕМА САВЕТОВАЊА: НОВИ Закон о јавним набавкама и финансијско пословање. Детаље Нацрта ЗЈН можете погледати кликом на Е-ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ.

     

    • ЦИЉ САВЕТОВАЊА је да учеснике у потпуности упозна са НОВИМ ЗЈН, да их припреми и обучи за практичан рад на пословима јавних набавки.

     

    • САВЕТОВАЊЕ МОГУ ПОХАЂАТИ поред представника наручиоца у смислу Закона о јавним набавкама и представници понуђача као и сва друга заинтересована лица.

    Место и време одржавања Саветовања

    Саветовање се одржава у хотелу "КРАЉЕВИ ЧАРДАЦИ СПА" Копаоник - 4 звездице. www.kraljevicardaci.com
    Детаљне информације за резервацију смешатаја можете добити позивом на број:

    Инфо центар ЕДУКОМ-а: 065 46 26 206

     

    Цена котизације за претплатнике ЕДУКОМ Е-ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ од 16. новембра 2018. износи 7.900,00 динара.

    Пуна цена котизације коју плаћају остали учесници Саветовања износи 15.900,00 динара.

    (организатор Саветовања није обвезник ПДВ-а). 

    3. (трећи) и 10. (десети) учесник пријављени из истог предузећа/установе не плаћа котизацију.

    ВАЖИ ЗА СВЕ, БЕЗ ИЗУЗЕЋА ДА ЛИ ЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ГОДИШЊИ ПРЕТПЛАТНИК ЕДУКОМА. 

    ЦЕНА КОТИЗАЦИЈЕ ОБУХВАТА

    - тродневно Саветовање,
    - радни и промо материјал ЕДУКОМ-а,
    - освежење у паузама (кафе пауза),
    - забавно вече уз музички програм 22.02.2019. за све учеснике Саветовања,
    - другарско вече у пивници хотела 23.02.2019. за све учеснике Саветовања,
    - специјална изненађења за све учеснике Саветовања,
    - наградна игра за све учеснике Саветовања,
    - додела сертификата.

     

    http://javnenabavke.edukom.rs/kopaonik#

    • Moderator
    • 139 postova
    09. јануар 2019. 20.00.05 CET
           

     

    GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ  ZA 2018, UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT I DRUGE PORESKE AKTUELNOSTI

             

    Seminari o godišnjem finansijskom izveštaju, utvrđivanju poreza na dobit i drugim poreskim aktuelnostima, održavaju se u šest gradova

     

    Vreme predavanja je od 10:00 do 15:00.

    Grad Mesto održavanja - sala Datum - 2019 Niš New City Hotel 16. januar Kragujevac Hotel Kragujevac 17. januar Subotica Hotel Patria 21. januar Novi Sad Novosadski sajam - KC Master 22. januar Beograd Sava centar - sala 1/0 23. januar Zrenjanin Hotel Vojvodina 24. januar

     

                   

    TEME PREDAVANJA

     
    • Vrednovanje elemenata finansijskih izveštaja
    • Dostavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja
    • Utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica
    • Utvrđivanje poreza na prihode preduzetnika
    • Novine u poreskim i drugim propisima
    • PDV aktuelnosti
             

    USLOVI UČEŠĆA

     

    Za pretplatnike časopisa POREZI I RAČUNOVODSTVO - besplatno za dva učesnika po jednoj pretplati (nije potrebna prethodna prijava, već na seminar treba poneti ulaznicu koja je dostavljena uz časopis broj 1/19).

     

    Ostali učesnici plaćaju naknadu u iznosu od 9.900 dinara + PDV, koja uključuje časopise POREZI I RAČUNOVODSTVO br. 1/19.

     

    Prijava učesnika (koji nisu pretplatnici časopisa) vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening ili slanjem podataka na E-mail: office@pktatic.rs.

    • Moderator
    • 139 postova
    10. јануар 2019. 10.10.09 CET

    IPC višednevno SAVETOVANJE

    ZLATIBOR, 27-30. januar 2019.

    ► SASTAVLJANJE godišnjih FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. za PRIVREDNA DRUŠTVA, JAVNA PREDUZEĆA i BUDŽETSKE KORISNIKE
    ► Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKOM, PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU

    POPUST na KOTIZACIJU za PRIJAVE do 15.1.2019.

    TEME SAVETOVANJA:

    POSLOVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA,JAVNIH PREDUZEĆA i ostalih pravnih lica

    • SASTAVLJANJE godišnjih FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu za PRIVREDNA DRUŠTVA i JAVNA PREDUZEĆA
    • UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI I SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE za 2018. godinu
    • IZMENE PORESKIH PROPISA (Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Izmene Zakona o porezima na imovinu, Izmene Zakona o porezu na dohodak građana, Izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje...)
    • PDV - AKTUELNOSTI i PRIMENA u PRAKSI
    • NOVINE U PROPISIMA O RAČUNOVODSTVU i MSFI u 2019. godini - INTERAKTIVNA DISKUSIJA
    • PRIMENA PROPISA U OBLASTI RADA I ZAPOŠLJAVANJA
    • ELEKTRONSKO POSLOVANJE
       
    POSLOVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA i DRUGIH KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
    • SASTAVLJANJE godišnjih FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu za KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA
    • RACIONALIZACIJA, OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA I NOVINE U STATUSU I PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU
    • NOVINE U PROPISIMA OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA u 2019. godini
    • UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT BUDŽETSKIH KORISNIKA za 2018. godinu
    • IZMENE APROPRIJACIJA I IZMIRIVANJE PREUZETIH I NOVIH OBAVEZA u 2019.
    • NORMATIVNO UREĐENJE FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENOG POSLOVANJA BUDŽETSKIH KORISNIKA U SKLADU SA PROCEDURAMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE
    • NEPRAVILNOSTI U FINANSIJSKOM POSLOVANJU KOJE JE UTVRDILA D.R.I.
    • Specifičnosti u poslovanju ZDRAVSTVENIH USTANOVA u 2019. godini
     

    PREDAVAČI:

    • Urednici i konsultanti IPC-a
    • Predstavnici nadležnih referentnih institucija
     

    Predavanja se održavaju u hotelu MONA

     

     https://ipc.rs/savetovanja/visednevnaVB-savetovanja
    • Moderator
    • 139 postova
    29. јануар 2019. 14.28.12 CET

    RIMENA NOVOG ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM U PRAKSI

    (PRAVNI ASPEKT I NAČIN OBRAČUNA)

    koja ce  u organizaciji Instituta za poslovna istrazivanja-MBA biti odrzana u Beogradu 01. februara 2019. godine.

    (program radionice dostavljamo u attachmentu)

    Osnovni cilj ove radionice je upoznavanje polaznika sa novim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je usvojen u Skupštibni Srbije u decembru 2017. godine , kao i njegovim izmenama i dopunama usvojenim 28. juna 2018. godine, a koji se primenjuju od 1. jula 2018. godine.

    Zakonom regulisana su prava na  naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva  sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, prava na  ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta,  roditeljski dodatak, dečiji dodatak i naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja, decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i decu korisnika novčane socijalne pomoći.

    Ova radionica namenjena je pravnom sektoru i sektoru za obračun zarada, naknada i drugih primanja, sektoru za društvene delatnosti i socijalnu zaštitu u opštinama, koje su nosioci ovih aktivnosti zajedno sa Ministarstvom, kao i pravnicima, obračunskim i  drugim stručnjacima koji rade u kompanijama, banakama, osiguravajućim organizacijmaa, drugim oblicima organizovanja biznisa i institucijama, kako bi se upoznali sa novinama i svojim obavezama, kada se kod njihovih zaposlenih pojave situacije koje su tretirane ovim Zakonom.

    Radionica će biti realizovana kroz interaktivan odnos predavača i polaznika i odgovore na postavljena pitanja. Pritom će, pored pravnog, biti obuhvaćen i obračunski i računovodstveno finansijski aspekta ovog Zakona, u smislu načina utvrđivanja osnovice za pojedine isplate i načina obračuna.

    Imajući u vidu aktuelnost teme i kvalitet predavača iz Ministarstva za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, koji su bili uključeni u donošenje, ali i u proces primene ovog Zakona u praksi, ubeđeni smo da će Vam ova radionica biti od izuzetne koristi.

    Pored aktuelnosti i kvaliteta programa seminara i predavača, posebno je značajan i rad sa manjim grupama (do 25 polaznika), što omogućava neposrednu i direktnu komunikaciju učesnika i predavača i njihov interaktivan odnos.

    • Moderator
    • 139 postova
    29. јануар 2019. 14.28.43 CET

    Specijalizovana kuća za javne nabavke
    MILVECO CONSULTING

    organizuje u novom terminu
    OBUKU ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE
    28.februar. i 1. mart  2019. godine
    Hotel „JEZERO“, Borsko jezero bb

     

    TERMIN ODRŽAVANJA OBUKE:
    28. februar i 1. mart 2019. godine ( četvrtak i petak – satnica će biti dostavljena blagovremeno)
    Obuka se sprovodi u malim grupama, rad je mentorski, interaktivan i obuhvata  sve oblasti koje su relevantne za polaganje ispita u skladu sa Pravilnikom,  primere iz prakse, diskusiju i proveru znanja na kraju oba dana kroz test sa pitanjima.
    PREDAVAČ:
    Obuku realizuje VESNA MILUTINOVIĆ, iskusni praktičar i sudski veštak za javne nabavke, sertifikovani predavač po Rešenju Ministarstva finansija, br. 153-03-00002/2013-27 ovlašćen za sprovođenje obuka za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke.


    MESTO ODRŽAVANJA OBUKE:
    Hotel „JEZERO“ 4*,  Borsko jezero bb, Bor, www.hoteljezero.rs
    KOTIZACIJA:
    Kotizacija  iznosi  17.500,00 din.  Nismo obveznici PDV-a. Kotizaciju uplatiti na tekući račun organizatora, koji će biti naznačen na fakturi koja će biti dostavljena nakon prijave učesnika. Svaka firma koja prijavi više od dva učesnika stiče pravo na popust od 10% na ukupan iznos.
    U okviru kotizacije organizator obezbeđuje učesnicima:
    1. Osveženje u pauzama
    2. Ručak oba dana  u restoranu hotela Jezero
    3. Ukoričenu štampanu  prezentaciju predavača
    4. Sertifikat o završenoj Obuci
    5. Dva testa sa preko 120 pitanja – provera znanja
    6. Besplatne telefonske konsultacije u roku od 3 meseca od Obuke
    KONTAKT ORGANIZATORA:
    Prijavljivanje na telefone organizatora, e-mail ili preko linka na dnu poziva “PRIJAVA ZA OBUKU”.
    e-mail:  tenderi@milveco.com ; savetovanja.milveco@gmail.com
    Tel/fax: 011/244-0504; 014/ 237-589;   Mob.tel.: 063/531-581
    • Moderator
    • 139 postova
    29. јануар 2019. 14.29.05 CET

    Poslovni EXCEL - osnovni i srednji nivo

       

    VREME: 31. januar i 1. februar 2019. godine od 9 do 16 časova.
    MESTO: Institut za ekonomsku diplomatiju, Beograd, Zemun, Pregrevica 168

     

    -16 nastavnih časova; 
    - rad u maloj grupi polaznika; 
    - Sertifikat o odslušanoj obuci; 
    - dodatni popust za dva i više učesnika iz iste organizacije;

     

    Institut za ekonomsku diplomatiju
    011/3077612, 3077613, 063/506097
    prijava@economicdiplomacy.co.rs
    ied.bg@mts.rs

    • Moderator
    • 139 postova
    29. јануар 2019. 14.29.28 CET

    OBRAČUN ZARADA, NAKNADA ZARADA I DRUGIH PRIMANJA U SKLADU SA NAJNOVIJIM IZMENAMA I DOPUNAMA PORESKIH PROPISA I NAJNOVIJIM NEOPOREZIVIM IZNOSIMA

            koja će  u organizaciji Instituta za poslovna istrazivanja-MBA biti odrzana u Beogradu  08. februara 2019. godine.

    (program seminara dostavljamo u attachment-u)

    Osnovni cilj ovog instruktivnog seminara je da kroz praktičan rad osposobi polaznike da kvalitetno i precizno urade obračun zarada, naknada i drugih primanja u skladu sa važećim propisima, što obuhvata i najnovije poreske propise (koje je Skupština Srbije donela 07. decembra 2018. godine) i novi neoporezivi iznos kod obračuna zarada.

    Za svaku vrstu isplata pripremljeni su posebni primeri obračuna. Takođe, u okviru ovih primera date su i popunjene poreske prijave i prikazana rešenja za probleme koji postoje u sistemu objedinjene naplate. 

    Pored ostalog, na radionici će naročita pažnja biti posvećena:

    • USVOJENIM NAJNOVIJIM IZMENAMA PROPISA
    • Zakonu o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana
      • Novi izuzeci od oporezivanja
      • Nova poreska oslobođenja:
        • Novi poreski tretman rekreacije zaposlenih radnika
        • Novi poreski tretman solidarne pomoći
      • Nove poreske olakšice za zapošljavanje radnika
      • Oporezivanje ugostiteljskih usluga
    • Zakonu o izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
      • Nove poreske olakšice za zapošljavanje radnika
      • Izmena najniže mesečne osnovice
      • Izmena najviše mesečne osnovice
      • Ukidanje dela doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

    Takođe, seminar će obuhvatiti i izmenjene načine obračuna u skladu sa izmenama propisa i u skladu sa novim neoporezivim iznosima za zarade.

    Seminar će obuhvatiti i i najnovija mišljenja ministarstava i sudsku praksu.

    • Moderator
    • 139 postova
    29. јануар 2019. 14.29.46 CET
    Analiza transfernih cena – pripremite neophodnu dokumentaciju, predajte je u roku i opravdajte prilikom poreske kontrole!

    Poštovani, 

    Ukoliko vršite transakcije sa povezanim licima Vaša je zakonska obaveza da pripremite svu neophodnu dokumentaciju o transfernim cenama, da je predate i opravdate prilikom poreske kontrole! 

    Nezaobilazni korak prilikom testiranja transfernih cena jeste vršenje funkcionalne analize sa izborom najadekvatnije metode i njenom primenom, što nije jednostavno i što zavisi od brojnih faktora.
    Sve prethodno direktno može uticati na obračun i (ne)prikazivanje poreskih efekata. 

    Koji faktori su „jači“? Da li ste ih sve identifikovali? Da li ih tumačite na pravi način? Da li ste sigurni u metode po kojima testirate kontrolisane transakcije i da li ste uopšte identifikovali sva povezana lica? 

    Po Zakonu o porezu na dobit pravnih lica i Pravilniku o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cena transakcija među povezanim licima, propisana je obaveza poreskog obveznika da u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza, uz poreski bilans podnese dokumentaciju o transfernim cenama u formi izveštaja. 

    Poreski organi, na osnovu relevantnih zakonskih odredbi, imaju pravo da kontrolišu analize koje su izvršili poreski obveznici i da ih eventualno ospore u celini ili delimično i/ili da traže dodatna objašnjenja i dopune. 

    Ne dozvolite da se to desi, posetite naš seminar, razmenite svoja iskustva sa našim predavačem i otkrijte kako da identifikujete najadekvatniju metodu za testiranje transfernih cena i kako da je ispravno primenite.

    Analiza transfernih cena u praksi

    Predavač: 
    Goran Lazović, poreski konsultant sa višegodišnjim iskustvom 

    Seminar će biti održan u hotelu 88 Rooms, Takovska 49, Beograd, 18.02.2019. 10-14h

    VIŠE O SEMINARU

     

    Ovaj seminar Vam omogućava da:
    • ispravno odredite ko su Vaša povezana lica,
    • sagledate krucijalnu važnost funkcionalne analize i razumete njene rezultate,
    • odredite koja metoda transfernih cena najbolje odgovara Vašoj situaciji,
    • pravilno primenite izabranu metodu testiranja transfernih cena,
    • ispravno utvrdite da li postoje poreski efekti proistekli iz analize transfernih cena (i da ih kvantifikujete),
    • sagledate adekvatnost Vaših analiza transfernih cena iz prethodnih godina,
    • dobijete odgovore na Vaša pitanja i nedoumice u interaktivnoj diskusiji sa predavačem na licu mesta

    Kao polaznik seminara iskoristite popust od 10% za kupovinu „Zbirke obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje“

    Cena seminara: 15.600,00 RSD + PDV
    Cena seminara sa „Zbirkom obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga”: 26.310,00 RSD + PDV

    *Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!
    Kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara i posluženje.
    Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen.

    Seminar je namenjen: 
    Sektoru finansija i računovodstva, srednjem i višem menadžmentu, preduzećima koja imaju veliki broj 
    transakcija sa povezanim licima u zemlji i inostranstvu, revizorima, poreskim savetnicima, poreskim 
    inspektorima, finansijskim kosultantima i sl.

    • Moderator
    • 139 postova
    29. јануар 2019. 14.30.42 CET

    MEĐUNARODNI DONATORSKI
    SEMINAR / OBUKA


    “Mogućnosti zapadnog Balkana za socio-ekonomski razvoj   
    & obuka za pisanje projekata”


    20 – 22. februara 2019

    Hotel Palisad – Zlatibor

     

    Ovaj seminar / obuka ima za cilj jačanje kapaciteta za privlačenje IPA fondova iz EU programa 2014-2020 kao i instrumenata spoljne pomoći EU i programa finansiranja (EDF, IPA, DCI, itd.), sa posebnim akcentom na donacije Ambasada i međunarodnih fondova i programe IPA CBC prekogranične saradnje BIH, CG, SRB, BUG, RUM, MAĐ, ALB, HR za organizacije iz regiona zapadnog Balkana.
     
    Poseban segment seminara biće posvećen upravljanje projektnim finansijama.

     
    Cilj seminara / obuke je razmena iskustava i primera dobre prakse u zajedničkom razvijanju i implementaciji projekata, saradnju sa civilnim sektorom kao i uspostavljanju odgovarajućih prekograničnih partnerstava.

     
    Donacije Ambasada i međunarodnih fondova - kroz kombinaciju inspirativnih primera, teorije i praktičnog rada, predavači Vam otkrivaju metodu pisanja projekata pomoću korisnih alata i tehnika koje se koriste u većini donatorskih institucija.
     
    MODUL 1  - osnovni i srednji nivo - posle ove obuke, možete da razumete ključne korake u pisanju projekata, identifikujte komponente logičkog okvira i njihov odnos i primenite tehnike za relevantnost i održivost projekta 

     
    Zajednički Partner Forum© za predstavnike regiona, kao i poseban program obuke su ključne aktivnosti ovog seminara.

     
    Za trodnevni seminar planirane se obuka, podrška izgradnji prekograničnih partnerstava kao i uspostavljanje i jačanje kapaciteta za pripremu i realizaciju donatorskih projekata.

    Info :

    Marina

    +381 64 388 2 007

    Mail: info@lakododonacija.rs

    • Moderator
    • 139 postova
    29. јануар 2019. 14.31.03 CET

    OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE I PORESKE AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA I NEMATERIJALNIH SREDSTAVA za 2018. godinu
     

    BEOGRAD, 6. februar 2019.
     
    SATNICA TRENINGA:

     

    • 9.30h OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA I NEMATERIJALNIH SREDSTAVA
    • 11.30h OBRAČUN PORESKE AMORTIZACIJE STALNIH SREDSTAVA
    • 13.30h RUČAK u restoranu
    • 14.30h OBRAČUN ODLOŽENIH PORESKIH SREDSTAVA I OBAVEZA ZA 2018. GODINU
    PREDAVAČI:
    • dr Zoran Petrović - urednik-konsultant IPC-a
    • Jovana Dedić - urednik-konsultant IPC-a
    • Moderator
    • 139 postova
    29. јануар 2019. 14.31.13 CET

    ANALIZA POSLOVANJA, KREDITIRANJE I SMANJENJE RIZIKA
     

    BEOGRAD, 8. februar 2019.

    SATNICA TRENINGA:
    • 9.30h FINANSIJSKA ANALIZA
    • 11.15h KREDITIRANJE
    • 13.00h RUČAK u restoranu
    • 14.00h SMANJENJE RIZIKA 
    PREDAVAČI:
    • Milena Filipović-Plećić - urednik - konsultant IPC-a
    • Valentina Bogosavljević - urednik - konsultant IPC-a
    • Moderator
    • 139 postova
    05. фебруар 2019. 10.22.32 CET

    NG-PRO savetovanje:
    AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PDV-a

    Beograd, 19. mart 2019. god, Hotel „Palas”, Topličin venac 23


    Teme:
    – primena mehanizma obrnute naplate (interni obračun),
    – PDV u građevini,
    – utvrđivanje momenta nastanka PDV obaveze i sticanje prava na odbitak prethodnog poreza,
    – PDV tretman prefakturisanja troškova,
    – pružanje usluga bez naknade u poslovne svrhe i obračun PDV-a,
    – promet dobara bez naknade i obračun PDV-a,
    – podnošenje izmenjene PDV prijave,
    – izmena osnovice za obračun PDV-a,
    – druga pitanja učesnika.

    Agenda:
    09.30 – 10.00 Dolazak i registracija učesnika
    10.00 – 12.00 Aktuelna pitanja iz oblasti PDV-a
    12.00 – 12.30 Pauza za kafu i laki obrok
    12.30 – 14.00 Aktuelna pitanja iz oblasti PDV-a
    14.00 – 14.30 Pitanja i odgovori

    Predavač:
    Filip Kovačević, LL.M., poreski savetnik

    Cena: Kotizacija iznosi 5.500 dinara (+20% PDV-a) i obuhvata:

    • predavanje,
    • štampanu prezentaciju predavača i
    • osveženje u pauzi (kafa i laki obrok).

    Korisnici Ing-Pro izdanja ostvaruju popust od 10%.
    Pretplatnici časopisa Poslovni savetnik imaju pravo da besplatno prisustvuju seminaru (jedan učesnik).

    Broj mesta je ograničen.

    Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili nam pišite na mejl: savetovanje@ingpro.rs.

    Za učešće na savetovanju obavezno je popuniti elektronsku prijavu - оvde (formular je pri kraju novootvorene strane).

    • Moderator
    • 139 postova
    20. фебруар 2019. 13.09.39 CET

    IMPLEMENTACIJA ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA

    (PROBLEMI I ODSTUPANJA U PRAKTIČNOJ PRIMENI, NAČIN NJIHOVOG REŠAVANJA I POTREBA IZMENE PROPISA KOJI SU U KOLIZIJI)

    koji ce  u organizaciji Instituta za poslovna istrazivanja-MBA biti odrzan u Beogradu u Hotelu Palas,  28. februara 2019. godine.

    (program seminara dostavljamo u attachmentu)

     U SKUPŠTINI SRBIJE JE 25. MAJA 2018. USVOJEN ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA, KOJI JE DONEO REVOLUCIONARNU PROMENU U VOĐENJU KATASTRA NEPOKRETNOSTI U SRBIJI. ZAKON JE MENJAN U DECEMBRU 2018. GODINE, U CILJU POBOLJŠANJA IMPLEMENTACIJE KLJUČNIH NOVINA: UPISA ZAJEDNIČKE SVOIJE NA BRAČNOG DRUGA; PREDBELEŽBE OBJEKATA I POSEBNIH DELOVA OBJEKATA U IZGRADNJI; I »NESTANDARDNOG« SPAJANJA POSTUPAKA U CILJU REŠAVANJA NAGOMILANIH PREDMETA, A NAROČITO TZV. »PLOMBI«. NESPORNA JE POTREBA ZA IZMENOM NEKIH DRUGIH PROPISA, KAKO BI SE PREVAZIŠLA KOLIZIJA SA OVIM ZAKONOM.   

    OVAJ ZAKON IMA UTICAJ NA:

    • REDOVNO POSLOVANJE JAVNIH BELEŽNIKA, JAVNIH IZVRŠITELJA, SUDIJA I OSTALIH IMALACA JAVNIH OVLAŠĆENJA, KOJI SU PO ZAKONU DUŽNI DA EX-OFFICIO:
      • PRIBAVLJAJU PODATKE OD DRUGIH ORGANA, KOJI SU IM POTREBNI RADI VOĐENJA POSTUPKA;
      • DOSTAVLJAJU KATASTRU RADI UPISA ISPRAVE KOJE DONOSE (REŠENJA I PRESUDE), SAČINJAVAJU I OVERAVAJU (UGOVORE I OSTALE JAVNE ISPRAVE);
    • VLASNIKE NEPOKRETNOSTI, U POGLEDU STICANJA PRAVA, PRIJAVE PROMENA, NAČINA DOSTAVE I DR.
    • SPROVOĐENJE PROCEDURE UPISA U KATASTAR, A PRE SVEGA NA: ODNOS EX OFFICIO POSTUPKA I POSTUPKA PO ZAHTEVU STRANKE, MOGUĆNOST SPAJANJA POSTUPAKA, POSTUPAK PO PRAVNIM LEKOVIMA I MOGUĆNOST VOĐENJA UPRAVNOG SPORA;
    • POSTUPKE STICANJA I PROMETA NEPOKRETNOSTI U IZGRADNJI;
    • MOGUĆNOST UPISA I BRISANJE IZ KATASTRA PRAVA »DRŽAVINE«;
    • NAČIN PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA...

    NA OVOM  SEMINARU ĆE NAJMERODAVNIJI STRUČNJACI ZA OVU OBLAST POLAZNIKE UPOZNATI SA:

    • KLJUČNIM NOVINAMA KOJE JE DONEO ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR;
    • DOSADAŠNOM PRAKSOM U IMPLEMENTACIJOM ZAKONA OD STRANE SLUŽBI KATASTRA I OBVEZNIKA DOSTAVE (PRE SVEGA JAVNIH BELEŽNIKA):
      • NESPORNI, ZAJEDNIČKI ZAUZETI STAVOVI OD SVIH UČESNIKA U POSTUPKU UPISA;
      • RAZLIČITO TUMAČENJE ZAKONA OD STRANE OBVEZNIKA DOSTAVE I SLUŽBE KATASTRA, PROBLEMI DO KOJIH ZBOG TOGA DOLAZI I NAČIN PREVAZILAŽENJA TIH PROBLEMA U PRAKSI;
      • NEDOSLEDNA PRIMENA OD STRANE RAZLIČITIG SLUŽBI KATASTRA.
    • DRUGIM PROPISIMA KOJI SU U KOILIZIJI SA ZAKONOM O POSTUPKU UPISA U KATASTAR; STAVOVIMA SLUŽBI KATSTRA I OBVEZNIKA DOSTAVE U POGLEDU PRIORITETA PRIMENE;
    • POTREBAMA DALJIH IZMENA ZAKONA I dr. PROPISA KOJI SU U KOLIZIJI (Zakon o prometu nepokretnosti; Zakon o hipoteci; Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa; Zakon o izvršenju i obezbeđenju; Zakon o opštem upravnom postupku; Porodični zakon; Zakon o planiranju i izgradnji; procesni zakoni...)

    Aktuelnost teme, izuzetna stručnost predavača i rad sa malim grupama (do 20 polaznika) najbolja su garancija kvaliteta ovog seminara.

    • Moderator
    • 139 postova
    20. фебруар 2019. 13.09.55 CET

    NACRT NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA


     
    NACRT NOVOG ZAKONA
    O JAVNIM NABAVKAMA
     

    Uprava za javne nabavke je u oktobru prošle godine objavila zvaničan Nacrt Zakona o javnim nabavkama od kada je u toku javna rasprava. Idući u susret ovom procesu, organizujemo jednodnevnu radionicu u cilju upoznavanja poslovnih subjekata Srbije sa novinama koje Zakon predviđa. Informišite se, prokomentarišite, dajte predloge, sugestije i zamerke kroz razgovor sa članom Radne grupe za izradu zakona. 


    Teme o kojima će se diskutovati, u osnovnim crtama, su sledeće:
    -Osnovne odredbe
    -Izuzeća od primene zakona
    -Postupci javnih nabavki
    -Kriterijumi za kavalitativni izbor privrednog subjekta
    -Stručna ocena ponuda
    -Izmene ugovora
    -Zaštita prava u postupcima javnih nabavki
      Informacije:
    Permanent Educom
    011/2147721; 7703007 Prijavljivanje:
    edu@permanent.co.rs
    prijava@permanent.co.rs
    • Moderator
    • 139 postova
    20. фебруар 2019. 13.10.19 CET

    OBUKA ZA USPOSTAVLJANJE I IMPLEMENTACIJU SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

    28. FEBRUAR - 01. MART 2019.
    Novi Sad, Poslovni inkubator, Vojvođanskih brigada 28

    PROGRAM OBUKE:
     
    Uvod u finansijsko upravljanje i kontrolu i internu finansijsku kontrolu u javnom sektoru
     
    Zakonodavni okvir za uspostavljanje i funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru
     
    COSO okvir - Pet komponenti interne kontrole
     
    Upravljačka odgovornost i korporativno upravljanje
     
    Uloga i odgovornost rukovodstva, zaposlenih i interne revizije u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole

    Aktivnosti na uspostavljanju i razvoju sistema finansijskog upravljanja i kontrole

    Poslovni proces i mapiranje poslovnih procesa

    Upravljanje rizicima -identifikovanje, procena i rešavanja rizika
     
    Dokumenta sistema – Strategija upravljanja rizicima
     
    Pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli
     
    Registar rizika

    Održavanje adekvatno uspostavljanog sistema finansijskog upravljanja i kontrole
     
    Analize postojećih i potrebnih kontrola
     
    Izveštavanje
    PEDAVAČI NA OBUCI SU:

    VESNA JOVIČIĆ - Ministarstvo finansija RS, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru

    OLGICA RADIĆ - Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru

    MR BILJANA VESELINOVIĆ - Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru

    Kotizacija po učesniku 19.900,00 RSD

    S ciljem optimizacije kvaliteta rada kao i načina pristupa i komunikacije sa polaznicima, MAXIMALAN BROJ UČESNIKA je 15 a MINIMALAN BROJ ZA ODRŽAVANJE OBUKE je 10 UČESNIKA
     
    Prijave za savetovanje:
    office@javnefinansije.rs
    Tel: 021/3000 307
            064/122 0 874


    U slučaju manje grupe, prijavljeni učesnici se prebacuju za naredni termin održavanja - 04. i 05. APRIL 2019.
    • Moderator
    • 139 postova
    20. фебруар 2019. 13.10.39 CET
    PC SAVETOVANJE
    BEOGRAD, 4. mart 2019.
    DEČJI KULTURNI CENTAR BEOGRAD, Takovska 8 (kod RTS-a)
     
    SATNICA SAVETOVANJA:
    • I deo Za SVA PRAVNA LICA - BESPLATNO za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu
    • 9.30h Otvaranje savetovanja
    • 9.50h NOVINE I AKTUELNOSTI U PORESKIM PROPISIMA I RAČUNOVODSTVU
    • 10.30h NOVINE U POREZIMA NA IMOVINU
      11.40h (Sala II) ODGOVORI NA SPORNA PITANJA IZ PRAKSE IZ OBLASTI POREZA I RAČUNOVODSTVA
    • II deo Za JAVNI SEKTOR - BESPLATNO za sve učesnike savetovanja
    • 11.40h (Sala I) Prva redovna GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU
    • 12.30h RACIONALIZACIJA, OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA, RADNI ODNOSI I PLATE U JAVNOM SEKTORU
    • 13.10h OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA za 2019. godinu
      13.40h NAJČEŠĆE NEPRAVILNOSTI I GREŠKE KOJE JE UTVRDILA D.R.I. U POSTUPKU REVIZIJE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
    • 14.00h KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA ZA 2018. GODINU - rok 31. mart 2019. godine
    PREDAVAČI:
    • dr. Zoran Petrović, urednik - konsultant IPC-a
    • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
    • Bojan Lukić, urednik - konsultant IPC-a
    • Branislava Šljivančanin, urednik - konsultant IPC-a
    • Dragoš Ristić, urednik - konsultant IPC-a
    • dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a
    • Sanja Filipović, urednik - konsultant IPC-a
    • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a
    • Života Antić, vrhovni državni revizor u penziji

     

    Detaljnije o savetovanju možete pogledati ovde

     

    Prijava za savetovanja

    • Moderator
    • 139 postova
    20. фебруар 2019. 13.11.00 CET

    POSLOVANJE MENICAMA U PRAKSI

    koji ce  u organizaciji Instituta za poslovna istrazivanja-MBA biti odrzan u Beogradu 27. februara 2019. godine.

    (program seminara dostavljamo u attachmentu)

    ZA EFIKASNU UPOTREBU MENICE U PRAKSI I SMANJENJE RIZIKA U NJENOM KORIŠĆENJU KLJUČNI PREDUSLOV JE DOBRO POZNAVANJE OVOG INSTRUMENTA I NAČINA NJEGOVE PRIMENE U SVAKODNEVNOM RADU.

    ČESTI VELIKI GUBICI  I LIČNA I MATERIJALNA ODGOVORNOST ONIH KOJI RADE SA MENICOM U PRAKSI MOŽE SE IZBEĆI UKOLIKO SE POZNAJU SVI, JAKO SLOŽENI I KOMPLEKSNI ASPEKTI NJENE UPOTREBE, KAO KREDITNOG SREDSTVA, SREDSTVA PLAĆANJA I SREDSTVA OBEZBEĐENJA PLAĆANJA.

    IMAJUĆI PRETHODNO U VIDU, KAO I   STALNE NOVE SITUACIJE I SLUČAJEVE KOJI SE JAVLJAJU PRILIKOM KORIŠĆENJA MENICE U PRIVREDNOJ, BANKARSKOJ I SUDSKOJ PRAKSI, SMATRAMO DA ĆE OVAJ SEMINAR BITI ZA SVE UČESNIKE OD IZUZETNO VELIKE KORISTI.

    Praktičan rad sa malim grupama (do 20 polaznika) i kvalitet predavača, koji je jedan od najboljih stručnjaka praktičara za menicu, najbolja su garancija kvaliteta ovog seminara.

    • Moderator
    • 139 postova
    29. мај 2019. 13.39.21 CEST
     IPC višednevno SAVETOVANJE - poslednji dani za prijavljivanje
    VRNJAČKA BANJA, 5-8. jun 2019.

    TEME SAVETOVANJA:
    • PORESKI PROPISI
    • RAČUNOVODSTVO i REVIZIJA za PRIVREDNA DRUŠTVA i JAVNA PREDUZEĆA
    • ZARADE, NAKNADE I DRUGI PRIHODI
    • RADNO ZAKONODAVSTVO I RADNI ODNOSI
    • NOVI CARINSKI ZAKON i DEVIZNO POSLOVANJE
    • PLANIRANJE I FINANSIRANJE kod BUDŽETSKIH KORISNIKA
    • BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
    • PRAVNO POSLOVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA
    • FINANSIJSKA ANALIZA U CILJU SMANJENJA RIZIKA POSLOVANJA i INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA PLAĆANJA
    • POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA
    SATNICA SAVETOVANJA:
    • Sreda, 5.6.2019.
      • 10-16h IPC.TRENINZI
      • 18.00h OTVARANJE SAVETOVANJA u hotelu Breza
      • 18.30h POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA
      • 19.30h VEČERA DOBRODOŠLICE u hotelu Breza
    • Četvrtak, 6.6.2019.
      • 9.30h RADNO ZAKONODAVSTVO I RADNI ODNOSI
      • 10.50h PRAVNO POSLOVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA
      • 11.40h ZARADE, NAKNADE i DRUGI PRIHODI
      • 13.00h ODGOVORI NA PITANJA
      • 14.15h ZAJEDNIČKI RUČAK na terasi hotela Breza
    • Petak, 7.6.2019.
      • I sala
        • 9.30h PORESKI PROPISI
        • 12.15h NOVI CARINSKI ZAKON i DEVIZNO POSLOVANJE
        • 13.30h FINANSIJSKA ANALIZA U CILJU SMANJENJA RIZIKA POSLOVANJA i INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA PLAĆANJA
      • II sala
        • 10.30h BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
        • 12.30h PLANIRANJE i FINANSIRANJE kod BUDŽETSKIH KORISNIKA
      • 20.30h SVEČANA VEČERA u hotelu Breza
    • Subota, 8.6.2019.
      • 9.30h RAČUNOVODSTVO i REVIZIJA za PRIVREDNA DRUŠTVA i JAVNA PREDUZEĆA
    PREDAVAČI:
    • dr Zoran Petrović
    • Jovana Dedić
    • Bojan Lukić
    • Branislava Šljivančanin
    • dr Natalija Borović
    • Jelena Jovanović
    • Milena Filipović-Plećić
    • Života Antić
    • Snežana Matejić
      KOTIZACIJA za učešće na SAVETOVANJU CENA KOTIZACIJE KOTIZACIJA i MATERIJAL ZA SAVETOVANJE ZA FINANSIJSKO-PRAVNO POSLOVANJE za PRETPLATNIKE IPC-a na specijalizovana godišnja izdanja za 2019. godinu (časopisiRevizor i Budžet ili elektronski paketiIPC.FiP iIPC.RaP) 8.500,00 din. + PDV KOTIZACIJA i MATERIJAL ZA SAVETOVANJE za FINANSIJSKO-PRAVNO POSLOVANJE za PRETPLATNIKE IPC-a na specijalizovana godišnja izdanja za 2019. godinu KOJI NISU u aranžmanu agencije ASTAKOS 9.900,00 din. + PDV PUNA CENA za učesnike koji NISU PRETPLATNICI IPC-a na godišnja izdanja za FINANSIJSKO-PRAVNO POSLOVANJE za 2019. godinu 16.700,00 din. + PDV SPECIJALNA POGODNOST: Svaki ČETVRTI učesnik savetovanja iz istog preduzeća - ustanove NE PLAĆA KOTIZACIJU. Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34    Poziv na broj: 1058