Forumi » Legenda o cveću

Legenda o cveću - Floriografija

    • 1452 postova
    13. јануар 2016. 19.30.31 CET

    Floriografija

    Cveće je od davnina bogatstvom svojih oblika, mirisa i boja privlačilo pažnju čoveka. Svojom je lepotom poticalo njegovu maštu i na razne mu načine upotpunjavalo život. Mnoge su legende vezane uz cveće i kroz istoriju pripisivana su mu svakojaka značenja i simbolika.
    Jezik cveća, nazivan još i floriografija, u viktorijansko je doba smatran idealnim sredstvom komunikacije za diskretno izražavanje osećaja. Na prelazu iz 19. u 20. vek u nekim se zemljama poznavanje jezika cveća smatralo delom opšte kulture. Iako nema čvrstih pravila, a ona koja postoje razlikuju se od podneblja do podneblja, cveće i cvetne boje još i danas nose poruke i uz njih vezujemo određene osećaje. Kako biste lakše odabrali cvetni dar ili čisto iz zabave, pogledajte šta Vam poručuju: