Forumi » Adolescenti i sex

Prava dece na internetu

  • 11 postova
  03. фебруар 2016. 15.51.52 CET

  Odrasli moraju zaštiti prava dece na Internetu. Zakoni se primenjuju i na Internet, a administratori Web lokacije su odgovorni za sadržaj lokacija. Pročitajte više sledećim temama:

  1. Nasilje na mreži
  2. Deca i marketing na Internetu
  3. Lični podaci i fotografije deteta na Internetu

  1. Nasilje na mreži

  Internet pruža nove mogućnosti za uznemiravanje. Moguće je postaviti glasine, fotografije ili druge lične podatke na Internet, kao i poslati zlonamerne poruke - anonimno ili pod tuđim imenom. SMS poruke i mobilni telefoni sa fotoaparatom otvaraju nove mogućnosti za zabavu ali i za zloupotrebu. Nasilje u školi je obično ograničeno na vreme provedeno u školi, ali putem Interneta žrtve su dostupne u bilo koje vreme. Takođe postoji veći broj potencijalnih žrtava na mreži. Ukoliko vaše dete provodi vreme ćaskajući na mreži, o ovim opasnostima treba razgovarati na samom početku. Takođe treba navesti postupke u slučaju da dete bude izloženo uznemiravanju.

  To je važno iz sledećih razloga:
  Nasilje na mreži se često dešava kada odrasli nisu prisutni.
  Deca obično smatraju da će se stvari pogoršati ako kažu roditeljima.
  Anonimnost i smanjeni rizik od identifikovanja obično podstiču ljude da urade nešto što inače ne bi uradili (na primer, da kažu nešto što ne bi inače rekli drugoj osobi u lice).
  Nasilje na mreži je tehnički lako izvesti. Slanje zlonamerne poruke ili prikazivanje zlonamernog teksta velikom broju korisnika zahteva samo nekoliko klikova mišem.

  Savet

  Čak i ako vaše dete nije iskusilo uznemiravanje na Internetu, savetujemo da razgovarate sa njim:
  Nemojte distribuirati svoje informacije o kontaktu ili privatne stvari, npr. fotografije, bez razmatranja posledica. Prijateljstvo na mreži se može okončati, a kada se to desi, lični podaci mogu biti poslati neodgovarajućim osobama.
  Svako ima pravo da se prema njemu odnose sa poštovanjem na Internetu.
  Bilo kada možete zatvoriti ćaskanje i e-poštu ili isključiti računar.
  Deca bi trebalo da razgovaraju o lošim iskustvima sa roditeljima.

  Zapamtite

  Internet podleže istim propisima i zakonima koji važe u stvarnom životu. Narušavanje ugleda ili uvrede na mreži nisu dozvoljene. Mogu se smatrati kao kleveta, što može dovesti do kažnjavanja ili zahteva za odštetu. Može biti teško opozvati nešto za šta je trebalo samo nekoliko klikova mišem, a deca možda ne razumeju da situacija može postati ozbiljna.

  Zapamtite - anonimnim korisnicima se često može ući u trag. Međutim, policija neće preduzeti nikakve radnje dok nema sumnje da je počinjen prekršaj.

  Ukoliko vaše dete primi zlonamernu e-poruku ili SMS:
  Recite detetu da ne treba da otvara poruke od nepoznatih osoba.
  Ne treba odgovarati na zlonamerne poruke. Međutim, trebalo bi sačuvati poruku kao dokaz u slučaju da druga osoba bude uključena u rešavanje problema.
  Ukoliko otkrijete da pošiljalac pohađa istu školu kao vaše dete, obratite se školskom osoblju.
  Ukoliko se uznemiravanje nastavi, bilo bi dobro promeniti e-adresu ili broj telefona deteta.

  Takođe zapamtite:
  Zlonamerne poruke možete sačuvati kao dokaz.
  Takođe možete podesiti postavke programa za e-poštu tako da preusmerava poruke od određenog pošiljaoca u posebnu fasciklu. Na ovaj način ih vaše dete neće pročitati.
  Ukoliko znate e-adresu pošiljaoca, možete poslati kopiju zlonamerne poruke dobavljaču Internet usluge i tražiti da izbriše tu e-adresu.
  Ukoliko ne znate adresu pošiljaoca, potražite pomoć od dobavljača Internet usluge.

  Ukoliko na Internetu pronađete fotografije svog deteta ili zlonamerne tekstove o njemu:
  Sačuvajte stranice sa tim materijalom kao dokaz.
  Ukoliko lokacija ili adresa identifikuje dobavljača usluga, trebalo bi da se obratite tom dobavljaču. Dobavljač usluga može da izbriše tekst i možda da otkrije autora.
  Takođe bi trebalo da od svog dobavljača tražite da se obrati administratoru date lokacije i da zahteva da se materijal izbriše.
  Ukoliko je uznemiravanje veoma ozbiljno i podleže krivičnom zakonu, obratite se policiji.

  2. Marketing namenjen deci je regulisan

  Marketing namenjen deci i mladima se ocenjuje i reguliše strožije od marketinga namenjenog odraslima, budući da su maloletnici podložniji uticaju marketinga. Britanski autoritet za reklamne standarde utvrdio je listu zahteva za marketing namenjen maloletnicima koju možete pronaći na sledećoj adresi:http://www.asa.org.uk/asa/codes/cap_code/showcode.htm?clause_id=1731, na primer:
  Reklame moraju biti očigledan reklamni materijal.
  Mora se poštovati dostojanstvo maloletnika.
  Zabava, npr. igre, ne sme biti prekidana niti sadržati veze do reklama.

  Šta možete da uradite:
  Koristite Internet zajedno sa detetom i naučite dete da identifikuje marketing i njegove ciljeve.
  Obavestite Udruženje potrošača ili dobavljača usluge o neodgovarajućem marketingu.

  Zaštitite dete od direktnog marketinga

  Direktni marketing e-poštom i SMS porukama je dozvoljen samo uz prethodno odobrenje od strane dotične osobe. Ukoliko vaše dete dostavi lične podatke prilikom učestvovanja u nagradnoj igri na Internetu, na taj način je možda slučajno dalo odobrenje za direktni marketing.

  Usluge podložne naplati i kupovina na mreži od strane deteta

  Svaku kupovinu preko Interneta ili mobilnog telefona mora izvršiti ili odobriti odrasla osoba.

  Saveti:
  Dogovorite pravila o kupovini na Internetu sa detetom.
  U dogovoru sa dobavljačem usluge podesite odgovarajuće zabrane telefona ili SMS poruka ili odredite ograničeni iznos na detetovom računu za mobilni telefon.
  Obavestite organizaciju Internet Watch Foundation (www.iwf.org.uk) ili dobavljača usluge o neodgovarajućim Web lokacijama.
  Podesite porodičnu e-adresu koju ćete vi i vaše dete koristiti za kupovinu na mreži.

  3. Lični podaci i fotografije deteta na Internetu

  Mi smo se u porodici dogovorili da roditelji uvek proveravaju pouzdanost Internet usluge pre nego što deca pošalju bilo kakve podatke lokaciji. Obično nema potrebe za popunjavanjem svih informacija iz zahteva, zato preporučujemo deci da popunjavaju samo obavezna polja.
  Od korisnika se na velikom broju Web lokacija traži da se registruju ili na drugi način dostave svoje lične podatke da bi osvojili nagrade, npr. pristup usluzi, učestvovanje u nagradnom izvlačenju, besplatne proizvode ili priliku da učestvuju u diskusionoj grupi. Preduzeća mogu sakupiti informacije o kontaktu dece i mladih u marketinške svrhe, ali moraju na zakonit način dobiti odobrenje pre bilo kakvih marketinških aktivnosti.
  Međutim, administratori Web lokacija ne održavaju uvek poverljivost ličnih podataka, iako su ti podaci zaštićeni Zakonom o zaštiti podataka. Naučite decu da budu pažljivi prilikom dostavljanja ličnih podataka.

  Saveti

  Dogovorite pristup sa detetom
  Često je korisno dogovoriti se sa detetom oko principa za dostavljanje ličnih podataka na Internetu. Ukoliko detetu dozvolite da dostavlja takve podatke, morate se uveriti u pouzdanost lokacija na koje se podaci dostavljaju.

  Proverite smernice za privatnost
  Savetujemo vam da proverite da li usluga ima odgovarajuće smernice za privatnost koje objašnjavaju na koji način se informacije koriste, period i svrhu korišćenja.

  Dostavite samo obavezne informacije
  Obično je dovoljno navesti samo obavezne informacije. Kada se registrujete za novu uslugu, dobavljač usluge obično pita da li želite da dozvolite direktni marketing. Možete izabrati opciju „Ne“, ali ako slučajno date odobrenje, možete ga otkazati tao što ćete se obratiti dobavljaču usluge. Preporučuje se da podesite porodičnu e-adresu koju ćete vi i vaše dete koristiti za dostavljanje ličnih podataka na mreži.

  Nemojte čuvati lične podatke u pregledaču
  Čuvanje ličnih podataka ili lozinki u Internet pregledaču ili drugim programima povezanim sa Internetom se ne savetuje.


  Postavljanje ličnih podataka i fotografija dece

  Postavljanje fotografija napravljenih mobilnih telefonom ili digitalnim fotoaparatom na Internet je jednostavno i brzo. Ukoliko postavite fotografiju na Internet, veoma je teško sprečiti njenu distribuciju, menjanje i upotrebu u različitim kontekstima. Kopije fotografije mogu lako završiti na nekoliko lokacija i veoma ih je teško u potpunosti izbrisati. Dobro razmislite pre postavljanja ličnih podataka povezanih sa fotografijom.

  Postavljanje tuđe fotografije ili ličnih podataka, na primer na Web lokaciju škole, predstavlja otkrivanje ličnih podataka, što uvek zahteva odobrenje dotične osobe. Svako ko dostavi svoje lične podatke ima pravo da proveri informacije o sebi i da ih ispravi, ukoliko je potrebno. Deci takođe treba skrenuti pažnju da ne treba da objavljuju lične podatke na svojim Web lokacijama ili dnevnicima na mreži (blogovima).

  Dodatne informacije:
  Korišćenje ličnih podataka podleže:
  Zakonu o zaštiti podataka
  Propisima o privatnosti i elektronskoj komunikaciji
  Kancelariji poverioca za informacije.

  Zapamtite:
  Lične podatke dostavite samo ako znate ko ih je zatražio i u koju svrhu će se koristiti.

  • 11 postova
  03. фебруар 2016. 15.53.53 CET

  1.Ispod 7 godina

  2.Deca uzrasta od 7 do 9 godina

  3.Deca uzrasta od 10 do 12 godina

  4.Deca uzrasta od 13 do 15 godina

  1.Ispod 7 godina

  Prve posete Internetu postavljaju osnovu za buduće korišćenje i stvaranje dobrih navika kod dece. Deca predškolskog uzrasta vole da ponavljaju radnje i to je idealan način za razvijanje bezbednih korisničkih navika kod male dece.

  Deca ispod 7 godina imaju ograničene mogućnosti razumevanja informacija na Internetu i ograničene sposobnosti razlikovanja reklama od pravog sadržaja. U ovom dobu, roditelji moraju pomoći deci da pronađu odgovarajući materijal. Deca često ne vide razliku između korišćenja Interneta i igranja igara ili crtanja na računaru.

  Porodice bi trebalo da odrede prva kućna pravila o korišćenju računara u ovoj fazi.

  Vreme provedeno za računarom bi trebalo da se ograniči iz zdravstvenih razloga.
  Na primer, postavite računar u dnevnu sobu. Odrasla osoba bi trebalo da bude prisutna sa decom predškolskog uzrasta prilikom korišćenja Interneta.
  Pristup Internetu za decu predškolskog uzrasta bi trebalo da bude ograničen na unapred određene lokacije. Naprednija deca mogu pronaći poznate lokacije pomoću menija „Omiljene lokacije“ u Internet pregledaču.
  Najbezbednije rešenje jeste kreiranje ličnog radnog okruženja za dete, u kojem je pristup Internetu ograničen samo na određene lokacije.

  2.Deca uzrasta od 7 do 9 godina

  Pored računara kod svoje kuće, deca ovog uzrasta će se susresti sa Internetom u školi i kod prijatelja. Roditelji i deca bi trebalo da razgovaraju o odgovarajućem korišćenju Interneta i da se slože oko pravila koja se moraju poštovati. Deca ovog uzrasta mogu već imati relativno dobro razumevanje onoga što vide. Međutim, nisu spremna za sve materijale koje Internet nudi, posebno za materijale (slike, tekst ili zvukove) koji ih plaše ili su na neki drugi način neodgovarajući. Razgovor o ovoj temi i objašnjavanje različitih stvari sa kojima se deca mogu susresti na Internetu će pomoći deci da ostanu odgovorniji i da nezavisno rade na bezbedan način na mreži. Da bi pomogli deci, roditelji takođe mogu saopštiti svoje stavove o Internetu.

  U ovom uzrastu, ograničenja, zaštita i nadzor korišćenja Interneta su još uvek od presudne važnosti. Preporučuje se da roditelji i deca zajedno odrede pravila za korišćenje Interneta, ali i da ih promene kada deca porastu.
  Kod kuće, korišćenje Interneta bi trebalo još uvek da bude dozvoljeno samo u prisustvu roditelja. Na taj način će roditelji uvek moći da pomognu detetu u slučaju problema.
  Ukoliko se računar nalazi u prostoriji koju koristi čitava porodica, korišćenje Interneta postaje deo svakodnevnice.
  Dete možda još uvek neće moći samostalno da utvrdi pouzdanost Web lokacije, ali će moći da zatraži dozvolu od roditelja pre slanja ličnih podataka.
  Dete ovog uzrasta još uvek ne bi trebalo da koristi sobe za ćaskanje i druge javne diskusije na mreži. E-adresa koju koriste deca ovog uzrasta bi zato trebalo da bude zajednička porodična e-adresa.
  Kreiranje korisničkog naloga za dete sa ograničenim pravima pomaže detetu da nauči da samostalno koristi računar.
  Pročitajte više: Bezbedno radno okruženje
  Programi za filtriranje se takođe mogu koristiti za sprečavanje pristupa neodgovarajućim lokacijama, ali je veoma važno da i roditelji aktivno učestvuju u detetovom korišćenju Interneta.

   

  3. Deca uzrasta od 10 do 12 godina

   

  Deca ovog uzrasta su već naučila da koriste Internet u razne svrhe. Roditelji mogu pružiti podršku detetu tako što će pronaći lokacije koje pomažu detetu prilikom domaćeg zadatka, hobija ili interesovanja. Porodica može koristiti Internet za planiranje porodičnih aktivnosti. Na taj način roditelji dobijaju priliku da razgovaraju sa decom o tome koje lokacije su pouzdane i gde se mogu pronaći kvalitetne informacije.

  Detetu su i dalje potrebni nadzor i kontrola roditelja, kao i pravila za korišćenje. Međutim, dete u ovom uzrastu može naći način da zaobiđe pravila i nadzor ukoliko ih smatra suviše ograničavajućim ili neodgovarajućim.


  Roditelji i deca se moraju dogovoriti o tome šta je deci dozvoljeno da rade i koriste na Internetu a šta nije. Na primer: odgovornost pošiljaoca poruke, preuzimanje datoteka i autorska prava, kao i instaliranje programa.
  Dogovorite se koji lični podaci se mogu dostavljati i kada, i razgovarajte o rizicima otkrivanja ovih informacija.
  Ukoliko je dete već zainteresovano za ćaskanje ili IRC, roditelji bi trebalo da razgovaraju o bezbednosti sa detetom i da nadgledaju aktivnosti deteta u diskusijama na mreži. 
  Deca su uglavnom radoznala i ljubopitljiva, što je upravo razlog zbog kojeg bi roditelji trebalo posebno da naglase bezbedno i pažljivo korišćenje.
  Bezbednost informacija takođe treba ažurirati.

  4. Deca uzrasta od 13 do 15 godina

  U ovom uzrastu Internet postaje deo društvenog života deteta: na mreži se sreću sa prijateljima i pronalaze informacije potrebne za rešavanje domaćeg zadatka ili vezane za njihova interesovanja. Na višem nivou računarske pismenosti, ovo otvara mnoštvo mogućnosti za korišćenje Interneta. Roditeljima može biti veoma teško da saznaju šta deca rade na mreži. Deca u ovom uzrastu često rizikuju i isprobavaju svoje granice - tehnička ograničenja i zabrane nisu efikasan način za poboljšavanje njihove bezbednosti na mreži.

  Deca uzrasta od 13 do 15 godina će možda želeti da njihove aktivnosti ostanu privatne, posebno ukoliko se roditelji do tada nisu interesovali i saznali nešto o načinima na koje dete koristi Internet. Za celu porodicu je važno da se otvoreno razgovara i da roditelje interesuje šta dete radi i sa kim koristi Internet.

  Zajednička Kućna pravila su još uvek potrebna.
  Tinejdžer još uvek može imati ograničenu sposobnost procene i savet roditelja može biti potreban po pitanju objavljivanja fotografija i teksta o detetu na mreži. 
  Etička pitanja i lična odgovornost korisnika Interneta su važne teme za razgovor. Na primer, nezakonito preuzimanje, bonton na mreži i autorska prava. Deca takođe moraju biti odgovorna za sadržaj koji objavljuju na mreži, uključujući svoje lične podatke ili informacije koje mogu biti nezakonite.
  Roditelji bi trebalo da budu zainteresovani za „kontakte na mreži“ deteta, kao i za ostale prijatelje. Preporučuje se da roditelji budu uključeni kada dete poželi da upozna nove osobe na mreži.
  Roditelji bi trebalo da izbegavaju neprimerene reakcije, čak i ako otkriju da se nešto „strašno“ desilo detetu na mreži. Roditelji mogu da upute decu na odgovarajući sadržaj. Na primer, na mreži postoje odlične usluge na temu seksualnosti i zdravlja namenjene mladima. Mladi treba da znaju da mogu da razgovaraju sa roditeljima ako dožive neprijatnost na mreži.