Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Hr­ska­vi ba­na­na-split

Recept

Sta­vi­te 4 ta­nji­ra u fri­ži­der.

Sit­no isec­kaj­te 100 g čo­ko­la­de za ku­va­nje, a 1 dl slat­ke pa­vla­ke za­grej­te.
Do­daj­te joj čo­ko­la­du, sklo­ni­te s va­tre, pa iz­me­šaj­te da se ras­to­pi.
Isec­kaj­te 50 g gri­li­ja­ša od ba­de­ma.
Olju­šti­te 4 ba­na­ne, ise­ci­te ih na oval­ne ko­lu­to­ve, po­pr­skaj­te ih so­kom od li­mu­na i oce­di­te.
Špa­tu­lom iz­mu­ti­te 400 g sla­do­le­da od va­ni­le, ras­po­re­di­te ga na ohla­đe­ne ta­nji­re, od­o­zgo po­re­đaj­te ba­na­ne, pre­lij­te so­som od čo­ko­la­de i po­spi­te gri­li­ja­šom.
Po­slu­ži­te od­mah uz 1 dl slat­ke pa­vla­ke umu­će­ne u šlag.

Social Share