Elektronsko poslovanje u Srbiji » Diskusije


Smart kartice

 • Leader
  17. април 2015.

  Konvencionalne identifikacione (ID) kartice lako postaju cilj prevara i falsifikata i nisu u stanju da obezbede identifikaciju u digitalnom svetu. Smart ID kartice (plastične, veličine kreditnih kartica, uz ugrađen kompjuterski čip) odgovaraju na ovaj problem kombinacijom mogućnosti zaštitnog štampanja i tehnologije mikročipa, omogućavajući i fizičku i digitalnu identifikaciju.   Smart kartice danas imaju neograničene primene u mnogim oblastima – servisima za identifikaciju i verifikaciju identiteta, telekomunikacijama, finansijskim servisima, transportu, zdravstvu, e-Banking, e-Government itd. 


  Smart kartice su najvažniji element u svakom sistemu zaštite koji koristi digitalni potpis. Na njima mogu da se na najsigurniji način čuvaju tajni ključevi i sertifikati. Smart kartice mogu takođe da se koriste za generisanje ili verifikaciju digitalnih potpisa i sertifikata, za šifrovanje/dešifrovanje informacije, kao i da memorišu dodatne informacije i aplikacije. Sigurnosni mehanizmi implementirani u njima čine prevare, falisifikate ili nelegalne manipulacije praktično nemogućim.   Pojedinačnim aplikacijama na smart karticama mogu interno biti dodeljeni razni nivoi bezbednosti. Aplikacija može da se pokrene samo ako je kartica dovedena na odgovarajući bezbednosni nivo kome se može pristupiti samo kroz odgovarajuću proceduru autentikacije. 
  Tehnologija smart kartica je idealno rešenje koje nudi tehnologiju, kvalitet i odnos cena/performanse koji su superiorni u odnosu na bilo koje drugo danas poznato sredstvo za identifikaciju. One predstavljaju neuporedivu tehnološku platformu za bezbedno smeštanje  logičkih i fizickih akreditivia i tajnih ključeva i njihov menadžment, usmerenu ka zatvorenim poslovnim i državnim ambijentima, ako i nacionalnim ID programima.