STARI SRSPSKI OBIČAJI » Diskusije


Родбински односи и везе

 • Leader
  26. децембар 2015.

  Називи за родбинске односе у српском језику понекад умеју да збуне и оне који су читав живот провели у овој земљи, па и стручњаке за наш језик. Покушаћемо мало да их појаснимо, али хајде да почнемо од почетка:

  Отац и мајка: родитељи

  Очух и маћеха: супружник родитеља који није у крвном сродству са дететом

  Син и кцер: деца родитеља

  Пасторак и пасторка: деца супружника са којом нисте у крвном сродству

  Брат и сестра: мушко женско дете истих родитеља

  Полу-брат и полу-сестра : мушко и женско дете са којим имате заједницког само једног родитеља

  Сада да погледамо генерације, овде ствари постају мало смешне (видетете на шта мислимо), а Бака и Дека (или баба деда): то знамо — родитељи ваших родитеља а Прабака и Прадека (или прабаба и прадеда): родитељи ваших бака и дека о чукунбака и чукундека (или чукунбаба и чукундеда: родитељи ваших прабака прадека.

  Сад се спремите да ствари постану...чудне

  Наврбака и Наврдека (или наврбаба и наврдеда): родитељи ваших чукунбака и чукундека. Чули сте за њих?

  Ништа се не брлните, имамо ми још...

  Курдел и курдела: шта сад кажете? Ово су родитељи ваших наврбака и наврдека. Идемо даље!

  а курлебала и курлебало: родитељи ваших Курдела и...Курдели? падежи почињу да се буне. Али идемо даљел

  Сукурдол и сукурдола: колико ових нам треба да стигнемо до каменог доба? Ово су родитељи ваших курлебала и курлебало...курлебалоа. Где сте пошли - има јошл

  Судепаца и судепац: родитељи ваших сукурдола сукурдоли. Морамо да идемо дубље...

  Пардупан и пардупана : Часна реч — не измишљамо ово. Ово су родитељи ваших судепаца и судепацл

  Ожимикура и ожимикурка: је ли ово уопште и даљие српски језик? Ово су родитељи ваших пардупана и пардупани.

  Курајбер и курајбера: у суштини...шта реци? Дивите се називу за родитеље ваших ожимикура и ожимикурки.

  Сајкатава и сајкатавка: родитељи ваших курајбера и курајберки.

  И на крају оно најбоље:

  Бели орао и бела пчела: не знам шта да кажем осим да обожавам што ово постоји. Ово су родитељи ваших сајкатава и сајкатавки.

  За дивно чудо, називи за млађе генерације нису толико компликовани (ни фантастични). Иде овако: унуци, праунуци, чукунунуци а сви после њих су...Беле пчеле. У реду, добро - мало су фантастицни.

  Сада да погледамо рођачке односе:

  Стриц и стрина: стриц је брат вашео оца, а стрина је његова супруоа која није у крвном сродству с вама.

  Мислим...можда може да буде, али ту онда нешто није у реду.

  Ујак и ујна: ујак је брат ваше мајке а ујна његова супруга која није у крвном сродству са вама

  Тетка и теча: тетка је сестра или вашег оца или мајке, а теча је њен супруг који није у ком сродству са вама.

  Синовац и синовка/синовица (такође познати и као братанац/братаница или братић/братичина): син једног брата или сестре другом брату или сестри.

  Нећак или нећака: деца вашег брата.

  Сестрић и сестричина : деца ваше сестре

  Братиц (братућед): син вашег стрица или тетке

  Стричевић/стричевина: назив за родбински однос детета једног брата детету другог рођаковиц и рођаковицка: деца вашег рођака или рођаке.

  На крају - брачни односи.

  Свекар је отац вашег мужа

  Свекрва је мајка вашег мужа

  Таст (познал и као Пунац) је отац ваше супруге Ташта (Пуница) је мајка ваше супруге

  Снаја је супруга вашег сина, унука или брата

  Зет је супруг ваше кћерл или сестре

  Шурак (или шуријак) је брат ваше супруге

  Шурњаја је супруга брата ваше супруге

  Свастика је сестра ваше супруге пашеног (или пашанац, баџо, свак) је муж сестре ваше супруге

  Свастић и свастичина су деца сестре ваше супруге

  Девер је брат ваег мужа

  Заова је сестра вашег мужа

  Својак је муж ваше заове

  Јетрва је супруга брата вашег мужа

  Пријатељ је отац мужа ваше кћери или обрнуто (отац супруге вашег сина)

  Прија је мајка мужа ваше кћерл или обрнуто (мајка супруге вашег сина)