Forumi » Slikarstvo, Crtež i Grafika

Hieronymus Bosch

  • 1581 postova
  03. фебруар 2016. 00.01.04 CET

   

  Hijeronimus Boš (lat. Hieronymus Bosch, zapravo Jeroen van Aken; 's-Hertogenbosch, rođen oko 1450, umro 1516) je bio holandski renesansni slikar. Smatra se da je od 1474. živeo u 's-Hertogenboschu gde je u periodu od 1486. do 1511. bio član Bratstva svete device.
  Hieronimus Boš se rodio kao „Jheronimus“ ( ili kao Jeroen) - van Aken, ali je veliki dio svojih radova potpisao kao „Bosch“, znači imenom koje je izvedeno od mesta njegovog rođenja 's-Hertogenbosch koje se kolokvijalno skraćeno zvalo Den Bosch.
  Boš je bio autor religioznih slika na kojima je slikao strašni sud, pakao, smrtne grehove itd. Kroz fantastične i groteksne izlive hrišćenskog morala i ako je u osnovi hronološki red njegovog dela nejasan izgleda da je ipak prvo slikao manje slike na kojima je bilo zastupljeno nekoliko likova, kasnije je slikao velike triptihe koji su bili sinteze sa velikim brojem likova i fantastičnim bićima smeštenim u verno predstavljen pejsaž. On je prvi slikar pejsaža raspoloženja.

  Mnogi ljudi pokušavaju da dešifruju njegovu simboliku u kojoj traže vezu sa magijom, sektama, alhemijom i slično.

  Njegovo delo obuhvata veliki broj religiozno-alegorijskih prikaza i moralizujuće žanr-slike sa erotskim detaljima (triptih Vrt uživanja, oko 1510), koje su izvedene u fantastično vizionarskom stilu.
  Njegove groteskno-satirične figure često žure ispred finih pejzaža svetlih boja u pozadini (Kola sa senom, oko 1490).

   


  Kao inspiracija služile su mu Biblija i Legenda aurea, pri čemu je dao novu interpretaciju hrišćanske ikonografije (na primer Nošenje krsta, 1480/90). Bošov rad veoma su cenili njegovi savremenici.
  Tako je 1504. od Filipa Lepog dobio porudžbinu za oltarsku sliku Strašnog suda izrađenu oko 1505. godine. Njegova simbolika bila je razumljiva u srednjem veku ali je u novom dobu dobila nova tumačenja.
  Posebnu pažnju u savremenoj umetnosti dali su joj nadrealisti.
  Utvrđivanje vremena nastanka Bošovih slika veoma je komplikovano zbog široko rasprostranjene prakse kopiranja slika u njegovo doba.

   

  Video