Ženski kutak » Diskusije


Priče o ljubavi

 • Član
  23. април 2015.

  Neki je mladić imao savršeno srce. Nije bilo ožiljaka ni zareza na njemu. Svi su se slagali da je njegovo srce najlepše. Mladić je bio jako ponosan i sve se više i glasnije hvalio svojim prelepim srcem. Iznenada se pojavila neka staraca i rekla:
  - Zašto tvoje srce nije tako lepo kao moje?
  Staričino srce je snažno udaralo, ali je bilo puno ožiljaka. Na nekim su mestima komadići bili premešteni, a na druga stavljeni, ali nisu potpuno odgovarali. A bilo je puno mesta gde su celi komadi nedostajali. Ljudi su pogledavali staricu s nepoverenjem: kako može i pomisliti da joj je srce lepše od mladićevog. Mladić je pogledao u staričino srce i nasmijao se.
  - Mora da se šališ? – rekao je, – uporedi svoje srce s mojim, moje je savršeno, a tvoje je prepuno ožiljaka.
  - Vidiš, svaki ožiljak predstavlja osobu kojoj sam darovala ljubav – izvadila sam komadić srca i dala mu ga. Najčešće su i oni meni poklonili komadić svoga srca koji nije baš savršeno pristajao na prazno mjesto u mojem. Katkad sam poklonila komadić srca, a da nisam dobila drugi zauzvrat. Tu su nastale velike praznine i udubljenja. Iako su otvorene praznine bolne, podsećaju me na ljubav koju smo delili. I za te ljude gajim nadu da će se jednog dana vratiti i ispuniti ih. Mladiću, vidiš li sada šta je istinska lepota?


  Mladić je neko vreme uronio u misli. Prišao je starici, posegnuo za svojim mladim, savršenim srcem i otrgnuo komadić, te ga drhtavim rukama pružio starici. Starica je prihvatila komadić mladićevog srca, odlomila komadić svoga i smjestila ga na ranu mladićevog srca.