VolimoNet Pijana voć­na sa­la­ta

Informacija o receptu

 • Posted By : VN Kuvar
 • Objavljeno: Jun 21, 2017
 • Pregleda : 753
 • Kategorija : POSLASTICE » Voće, voćne salate, voćni kupovi ...
 • Opis: Voć­na sa­la­ta u belom vinu

Pregled

 • Sastojci za 4 oso­be:

  2 bre­skve
  2 cr­ve­ne šlji­ve
  2 lju­bi­ča­ste šlji­ve
  200 g be­log gro­žđa
  200 g ro­ze gro­žđa
  4 smo­kve
  300 g me­ša­nog šum­skog vo­ća (šum­ske ja­go­de, ma­li­ne, ri­bi­zle, bo­rov­ni­ce, ku­pi­ne)
  0,5 l kva­li­tet­nog vi­na sor­te tra­mi­nac
  2 ka­ši­ke še­će­ra
  ci­met u pra­hu


  Proprema:

  Ope­ri­te i oči­sti­te vo­će pa ga ise­ci­te ih na kri­ške.
  Svu­ci­te zr­na gro­žđa sa sta­blji­ka, a smo­kve olju­šti­te i ise­ci­te na kri­ški­ce.

  U 1 dl vina razmutite še­ćer i po­la ka­ši­či­ce ci­me­ta. ­Me­šaj­te dok se še­ćer ne rastopi.
  Do­daj­te pre­o­sta­lo, do­bro ohla­đe­no vi­no, za­tim do­daj­te vo­će, bla­go pro­me­šaj­te i pre­ba­ci­te u fri­ži­der da od­sto­ji 30 mi­nu­ta pre po­slu­že­nja.