Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Kre­ma­sta te­ste­ni­na s pa­ra­daj­zom

Recept

Sastojci:

* 400 g krat­ke te­ste­ni­ne po iz­bo­ru
* 200 g mla­dog kra­vljeg si­ra
* 2 zre­la pa­ra­daj­za
* 20 g ren­da­nog par­me­za­na ili gra­na pa­da­na
* par gran­či­ca bo­silj­k a
(ili ma­lo su­vog)
* po­la če­na be­log lu­ka, ma­sli­no­vo ulje, so, bi­ber


Priprema:

Ope­ri­te oba pa­ra­daj­za, oči­sti­te ih i ise­ci­te na ko­ma­di­će. Uba­ci­te ih u blen­der, do­daj­te isec­kan mla­di sir, 3-4 li­sta bo­silj­ka (ili pr­sto­hvat su­vog), be­li luk i mlaz ulja.

Blen­di­raj­te sa­stoj­ke tek to­li­ko da ve­ći deo sme­se bu­de gla­dak, a da se i da­lje vi­de ko­ma­di­ći pa­ra­daj­za. Po­so­li­te i za­či­ni­te sve­že mle­ve­nom bi­be­rom.

Sku­vaj­te te­ste­ni­nu al den­te, oce­di­te je i pre­ba­ci­te u du­blji te­flon­ski ti­ganj. Pre­ko nje pre­lij­te krem od pa­ra­daj­za i si­ra i za­jed­no sve pro­pr­ži­te oko 1 mi­nut. Po­spi­te par­me­za­nom, pro­me­šaj­te i od­mah po­slu­ži­te.

Social Share