Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Ko­ma­di­ći sa­bljar­ke s lu­kom i lo­vo­rom

Recept

Sastojci:

* 700 g oči­šće­ne sa­bljar­ke
* 20 sit­nih sme­đih ma­sli­na
* po­la gla­vi­ce cr­nog lu­ka
* 1 čen be­log lu­ka
* 2 li­sta lo­vo­ra
* po­la ča­še su­vog be­log vi­na
* 2 ka­ši­ke bra­šna
* ma­sli­no­vo ulje, so, bi­berPriprema:

Ise­ci­te ri­bu na ko­ma­di­će, po­spi­te ih bra­šnom i pro­me­šaj­te. U ti­ganj si­paj­te 4 ka­ši­ke ulja, uba­ci­te be­li luk pre­se­čen na­po­la, luk ise­čen na re­bar­ca i lo­vor. Osta­vi­te ulje na va­tri oko 5 mi­nu­ta da se ot­pu­ste sve aro­me, pa uba­ci­te ko­ma­di­će ri­be i pr­ži­te ih 5 mi­nu­ta, me­ša­ju­ći 2-3 pu­ta.

Do­daj­te ma­sli­ne, za­lij­te vi­nom, po­so­li­te, po­bi­be­ri­te i po­klo­pi­te. Na­kon 5 mi­nu­ta sklo­ni­te po­klo­pac i din­staj­te na ja­koj va­tri 10 mi­nu­ta, sve dok se sos ne zgu­sne.

Social Share