Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Gr­do­ba u so­su od per­šu­na

Recept

Sastojci:

* 600 g gr­do­be u ko­ma­di­ma
* 500 g mla­dog krom­pi­ra
* 80 g per­šu­na
* 30 g sre­di­ne sta­ri­jeg hle­ba
* 2 fi­le­ta in­ću­na u ulju
* cr­ve­no vin­sko sir­će
* 1 čen be­log lu­ka
* 5 sme­đih ili aro­ma­tič­nih cr­nih ma­sli­na
* ma­sli­no­vo ulje, so, bi­berPriprema:

Ope­ri­te krom­pi­ri­će i ku­vaj­te ih na pa­ri 20-25 mi­nu­ta. Olju­šti­te ih i osta­vi­te na to­plom me­stu. Po­so­li­te i po­bi­be­ri­te ko­ma­de gr­do­be, pa i njih ku­vaj­te na pa­ri oko 15 mi­nu­ta.

Sos: pre­lij­te sre­di­nu hle­ba sir­će­tom, is­ce­di­te je i uba­ci­te u blen­der s per­šu­nom, be­lim lu­kom, in­ću­ni­ma, ma­sli­na­ma oči­šće­nim od ko­šti­ca, ma­lo so­li i bi­be­ra. Blen­di­raj­te dok ne do­bi­je­te kre­ma­sti sos.

Ras­po­re­di­te ri­bu i krom­pi­re na ta­njir za po­slu­že­nje, pre­lij­te ih s par ka­ši­ka so­sa i po­slu­ži­te uz još so­sa sa stra­ne.

Social Share