Forumi » Poslovice, izreke, citati

  • 1436 postova
  26. јануар 2018. 22.49.06 CET

  Treba više strahovati od ljubavi žene nego od mržnje muškarca.
  Sokrat

  Učena je žena pravi bič za svoga muža, za svoju decu, svoje
  prijatelje, svoju poslugu i za čitav svet.
  Žan-Žak Ruso

  Sve učene devojke ostale bi devojke čitava života kad bi na zemlji
  živeli samo pametni muškarci.
  Žan-Žak Ruso

  Dozvoljavam da kleveću žene samo oni koji priznaju da su zaboravili
  kako su imali majku.
  Bertrand Rasel

  Žena može postati prijatelj muškarcu samo ovim redom:
  prvo poznanica, zatim ljubavnica, pa tek onda prijatelj.
  Anton Pavlovič Čehov

  Idealan muž je čovek o kakvom sve žene sanjaju da ga imaju,
  u stvarnosti ga nema ni jedna.
  Anna Magnani

  Kad su sa svojim ženama, muškarci imaju rasijan pogled kao da su
  na groblju.
  Borislav Pekić

  Žena, sreća i vetar kratko traju.
  Buda

  Žena ti kaže "Idi do vraga!". Ti odeš, a ona te i tamo dočeka.
  Dante Aligieri

  Žene su ljubavnice za mlade muževe, prijateljice za zrele,
  a bolničarke za stare.
  Frensis Bekon

  Arhitekti svoje greške pokrivaju mermerom, lekari zemljom,
  a žene dekolteom.
  Onore de Balzak

  Ko može upravljati jednom ženom, može upravljati i jednim narodom.
  Onore de Balzak

  Život muškarca je slava, život žene - ljubav.
  Onore de Balzak

  Bore ulivaju svakom poštovanje, daju draž i toplinu licima skromnih
  staraca i dostojanstvo čelu mislioca, ali te iste bore na licu
  lepe žene koja počinje stariti izgledaju kao zli pečati i
  ožiljci poraza, nešto nakazno, gotovo sramotno, jer te bore
  izazivaju kod onog ko ih gleda ista ona osećanja sa kojima ih
  ta žena nosi.
  Ivo Andrić

  Žena stoji kao kapija, na izlazu kao i na ulazu ovoga sveta.
  Ivo Andrić

  Muškarac je ljubomoran ako ljubi; a žena ako i ne ljubi.
  Imanuel Kant