Forumi Volimo kulturu i umetnost Književnost Pravopis srpskog jezika
 • Topic: Upravni govor

  Nazad na Teme
  (0 rates)
  • 30. март 2016. 14.13.31 CEST
   • Post(s)
    1.451
   • Thank(s)
    15
   • Thanked
    2
   • cR(s)
    0 0

   Upravni govor

   Upravni govor jeste onaj kada se govornik izražava. I to radi direktno. Imamo tri načina izražavanja upravnog govora.
   Neupravni govor je onaj kada mi ustvari prepričavamo da je govornik nešto rekao.
   Sada ćemo videti primere za upravni i neupravni govor.
   Primeri za neupravni govor odnosno prepričavanje
   Maša je rekla da je nabrala višanja za kompot.
   Dušan je rekao da ide u bioskop i da li hoćemo da idemo sa njim.
   Maša je rekla da je knjiga koju je nedavno pročitala odlična.
   Primeri za upravni govor
   Maša reče: ,Nabrala sam višanja za kompot.'
   ,Nabrala sam višanja za kompot', reče Maša.
   'Nabrala sam višanja,, reče Maša, ,, za kompot.'
   Dušan reče: ' Idem u bioskop, hoćete li vi da idete sa mnom.?'
   ,Idem u bioskop, hoćete li vi da idete sa mnom?' reče Dušan.
   'Idem u bioskop,, reče Dušan, ,hoćete li vi sa mnom?'
   Maša reče: 'Knjiga koju sam nedavno pročitala je odlična.'
   ,Knjiga koju sam nedavno pročitala je odlična', reče Maša.
   'Knjiga koju sam nedavno pročitala,,reče Maša, , je odlična.

  Značenje ikonica i prava na forumu

 • Teme imaju odgovor
  Zanimljive teme
  Tema nije pročitana
  Tema nema odgovora
  Zatvorena tema
  BBCode  je aktivan
  HTML  je aktivan
  You don't have permission to post or reply a topic
  You don't have permission to edit a topic
  You don't have the permission to delete a topic
  You don't have the permission to approve a post
  You don't have the permission to make a sticky on a topic
  You don't have the permission to close a topic
  You don't have the permission to move a topic

Add Reputation

Do you want to add reputation for this user by this post?

ili otkaži

Statistika - TOP korisnici

Top User