Detalji Događaja

 • Ovim događajem, Mokrogorska škola menadžmenta ispunjava svoju misiju prenosa znanja u regionu jugoistočne Evrope.
  Ukratko definisana, emocionalna inteligencija je sposobnost da se opaze emocije, da im se priđe i da se izazovu, kako bi pomogle procesu mišljenja. U biti, emocionalna inteligencija opisuje sposobnost da se efikasno održava veza između emocija i mišljenja, da se upotrebe emocije kako bi se olakšalo rasuđivanje i da se inteligentno rasuđuje o emocijama. Emocionalna inteligencija usredsređuje se na meru u kojoj kognitivne sposobnosti pojedinca dobijaju informacije od emocija i na meru u kojoj se upravlja emocijama. Prema Golemanu emocionalnu inteligenciju čine nekognitivne sposobnosti, kompetencije i veštine koje utiču na sposobnost osobe da se nosi sa zahtevima i pritiscima okoline. Emocionalna inteligencija se delom stiče genetskim nasleđem, ali značajnim delom procesom učenja.
 • Datum
  2.10.15.
  Vreme
  09.30
 • Gdje
  Sava Centar Mapa
 • Domaćin
  Beograd
 • Vodi
 • Kategorija
 • RSVP
  • 1 prisustvujem
  • 0 možda prisustvujem
  • 0 ne prisustvujem
  • 0 čeka odgovor

dr Daniel Goleman

Opis

Detalji Događaja

 • Ovim događajem, Mokrogorska škola menadžmenta ispunjava svoju misiju prenosa znanja u regionu jugoistočne Evrope.
  Ukratko definisana, emocionalna inteligencija je sposobnost da se opaze emocije, da im se priđe i da se izazovu, kako bi pomogle procesu mišljenja. U biti, emocionalna inteligencija opisuje sposobnost da se efikasno održava veza između emocija i mišljenja, da se upotrebe emocije kako bi se olakšalo rasuđivanje i da se inteligentno rasuđuje o emocijama. Emocionalna inteligencija usredsređuje se na meru u kojoj kognitivne sposobnosti pojedinca dobijaju informacije od emocija i na meru u kojoj se upravlja emocijama. Prema Golemanu emocionalnu inteligenciju čine nekognitivne sposobnosti, kompetencije i veštine koje utiču na sposobnost osobe da se nosi sa zahtevima i pritiscima okoline. Emocionalna inteligencija se delom stiče genetskim nasleđem, ali značajnim delom procesom učenja.
 • Datum
  2.10.15.
  Vreme
  09.30
 • Gdje
  Sava Centar Mapa
 • Domaćin
  Beograd
 • Vodi
 • Kategorija
 • RSVP
  • 1 prisustvujem
  • 0 možda prisustvujem
  • 0 ne prisustvujem
  • 0 čeka odgovor