Goran Lazarevic Album: moj posao

ako se radi na vrijeme sa brojevima, poslije je lako uskladiti I elemente. rad 90% I talent 10% ako se ide na copy-paste I talent, je nula